Politikerne fikk se resultatet av satsing innen eldreomsorg