Tillits­valgte har varslet om frykt­kultur og dårlig arbeids­miljø

foto
Fellestillitsvalgt for LO Kommune Morten Engesbak er en av de tillitsvalgte som har undertegnet et varsel om kritikkverdige forhold innenfor pleie og omsorg i Sømna. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen