Tosentunnelen er åpnet igjen etter snøskredet

foto