Hør ambulansearbeiderens dramatiske historie

foto