I forrige uke ble det innført nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Nå foreslår altså direktoratet å innføre en full nasjonal skjenkestopp.

Treningssentre og svømmehaller blir foreslått stengt, med unntak for individuell trening. I tillegg foreslås det antallsbegrensninger i butikker og kjøpesentre.

Det anbefales også innføre forbud mot arrangementer innendørs med flere enn 20 personer uten faste plasser.

Gult nivå på barnehager og -skoler

Det kommer også et forsterket råd om hjemmekontor.

Gult nivå nasjonalt på barnehager og barneskoler anbefales også, hovedsakelig etter jul, men det oppfordres til at alle som har mulighet til det, gjør dette før jul. Gult nivå innebærer kontaktreduserende tiltak, forsterket renhold, gode hygienerutiner og at ingen syke skal møte på skolen.

– Det har ikke gått tilstrekkelig tid til å kunne vurdere effekten av tiltakene som ble iverksatt 9. desember. Smittesituasjonen beskrives likevel nå av FHI som så alvorlig og raskt eskalerende at risikoen ved å avvente iverksettelse av forsterkede tiltak vurderes som betydelig, skriver direktoratet i sin faglige vurdering.

– Store økonomiske tap

De peker videre på at tiltakene som foreslås, vil innebære økonomiske tap for næringslivet og kultursektoren. Enkelte av tiltakene antas å få store sosiale konsekvenser for ansatte som permitteres eller sies opp, skriver Helsedirektoratet.

– Tiltakene innføres på et tidspunkt der store deler av næringslivet har belaget seg på økte inntekter, heter det.

Regjeringen holder pressekonferanse mandag kveld klokken 20, hvor de nye tiltakene legges fram.