4 av 10 syvende­klas­singer i Vega oppgir at de opplever mobbing