Kraftig prishopp på smør – økte over dobbelt så mye i butikkene som i innkjøp