Helgeland Kraft Strøm trues med tvangsmulkt etter lovbrudd