En forkjemper for psykisk utvik­lings­hemmende har stordag

foto