Et splittet kommune­styre gikk inn for legevakt­samar­beid