I løpet av november har 3.543 barn blitt født, det hittil laveste antallet i år, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister.

De fleste kvinnene som fødte i år, bodde i Viken. Der ble det født 10.543 barn. Deretter følger Oslo (7.836) og Vestland (5.809). Færrest fødsler var det i Nordland (1.911), Troms og Finnmark (2.001) og Møre og Romsdal (2.156).

Totalt i fjor var det 56.676 fødsler.