Søknad om etablering av gullgruve ligger fortsatt til behandling

foto