Mann i 40-årene sendte seksu­aliserte bilder til barn