Det er flere registeransatte – og de tjener mer og jobber mer overtid