– Vårt logistiske tyngdepunkt er i Bodø. 76 prosent av pakkene som vi i dag losser av toget i Fauske, blir senere transportert med bil videre til Bodø for utlevering i Bodø-regionen. I løpet av en treårsperiode vil vi endre på dagens oppsett slik at alt av pakker og gods blir transportert med tog helt fram til Bodø, sier regiondirektør Thomas Henriksen for Posten Bring i region Nord, i en pressemelding gjengitt av blant annet NRK.

Det er i dag 54 årsverk som jobber på terminalen i Fauske. De er tilknyttet kjørekontor, produksjon og transport.

– Vi er tidlig ute med å informere om veien videre. I utgangspunktet vil alle bli tilbudt jobb i Bodø. I løpet av en treårsperiode har vi tid til å finne gode løsninger for våre medarbeidere som blir berørt. Vi er opptatt av at dette skal være en god prosess for alle berørte parter, sier Henriksen.