Senterpartiet mener helseforetaksmodellen setter bedriftsøkonomi og målstyring øverst. De slår fast at den økonomiske modellen ikke eller i liten grad bidrar til å sikre desentraliserte funksjoner og tilbud

De ønsker derfor å skille mellom drift og investeringer i helseforetakene. De vil ha fylkespolitikere inn i foretaksstyrene og ønsker endringer som sikrer demokratisk styring, mindre marked og mer faglig skjønn i sykehusene, skriver Dagbladet.

Dette kommer fram av forslaget fra resolusjonskomiteen, som igjen bygger på resolusjoner fra fylkeslagene til Rogaland, Oslo, Buskerud, Akershus, Agder, Oppland, Nordland samt Senterkvinnene.

Forslagene skal opp for landsmøtet i Trondheim som går av stabelen fra 17. til 19. mars.

Foretaksmodellen som ble innført i 2002, er omstridt. Flere partier på Stortinget vil skrote modellen, andre vil ha omfattende endringer. I forhandlingene om regjeringsplattform på Hurdalssjøen ble da også Ap og Sp enige om å sette ned et utvalg som skal utrede mulige justeringer.

Utvalget skal levere sin innstilling i mars, og nettopp et skille mellom drift og investeringer som Sp ønsker seg, er blant tiltakene som drøftes, skriver avisen.

Dette blir nok også et hett tema på Aps landsmøte 4.–6. mai.