– Både vi, næringen og politikerne vet at oppdrettsnæringen er blant de største truslene for villaks og sjøørret, sier Bjarte Erstad, andre nestleder i NJFF, i en pressemelding.

Forbundet viser til at Fiskehelserapporten for 2022 slår fast at lakselus-smitten fra oppdrett er en betydelig trussel for villaks, sjøørret og sjørøye. Mengde lus per oppdrettslaks går heller ikke ned.

Rapporten viser også at 16,1 prosent av laksen og 17,1 prosent av regnbueørreten døde etter å ha blitt satt i merdene i fjor. For oppdrettslaksen gikk et rekordhøyt antall tapt.

NJFF mener dette er nok et symptom på at næringen ikke får kontroll og utgjør en vedvarende fare for våre ville laksefisker.

– Det er dessverre samme historie år etter år. Det har lenge vært velkjent at laks og regnbueørret både lider og dør i merdene, fortsetter Erstad.