Politikerne vedtok å dekke advokat for kommunedirektøren