– Jeg er sikker på at Tiktok vil bli forbudt. Det er kun et spørsmål om når, sier Svenneby til E24.

Han leder programkomiteen i Unge Høyre, som nå jobber med å meisle ut et nytt program som skal vedtas i juni. Svenneby begrunner et forbud med at Tiktok kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet.

– Det er kjent at kinesiske myndigheter har stor innflytelse og aktivt bruker teknologi til å påvirke opinionen, sier Svenneby.

– Vi ville aldri tillat at Sovjet hadde eierskap til den fremste plattformen for å påvirke mentaliteten til unge i Vesten, legger han til.

Et stort flertall i Representantenes hus i USA har stemt for et krav om at kinesiske eiere av Tiktok må selge seg ut av appen. Hvis dette ikke skjer i løpet av et halvt år, vil Tiktok i praksis bli forbudt i USA, i henhold til forslaget. Selv om det nå er vedtatt i Representantenes hus, er det usikkert om det får flertall i Senatet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Denne prosessen var hemmelig og lovforslaget gikk gjennom av én årsak: det er et forbud. Vi håper senatet vil vurdere fakta, lytte til sine velgere og anerkjenne virkningen det vil ha på økonomien, sju millioner små bedrifter og 170 millioner amerikanere som bruker Tiktok, skriver Parisa Khosravi, Nordic Communications Lead i Tiktok, i en epost til NTB.

Svenneby sier videre til E24 han ikke har et svar på hvordan et forbud skal la seg gjennomføre i praksis. Han tror imidlertid at det vil kunne bli enklere å gjennomføre dersom EU-landene slutter seg til et forbud.