Flykt­ninger: Må planlegge for å kunne bruke nedlagt barne­hage