Brannmannskaper har kontroll på brannen i Mosjøen – omfattende skader