Hans Gunnar Holand på Stortinget igjen, og har fått nytt sentralt verv