Brønnøysunds Avis beklager at avisen kommer noe senere enn vanlig.