Får skjenkeprikker: – Dette var en misforståelse fra vår side