Politiet kontrollerte 14 førere for promille og adferd