Sinus planlegger å bygge nye lokaler, har kjøpt tomt

foto