Tilbudet til hjertepasienter i Brønnøysund fortsetter ut året

foto