To fotgjengere påkjørt på 20 minutter på Helgeland

foto