Rådmannen kritisk til oppløst komité, nå tar han saken til kommunestyret