Følgende saker behandles i Sømna kommunestyret tirsdag 2. november:

PS 50/21 Godkjenning av innkalling

PS 51/21 Spørrehalvtimen

PS 52/21 Reguleringsplan for nye Slyngemyra industriområde

PS 53/21 Interkommunalt samarbeid om familieterapeut og kommunepsykolog

PS 54/21 Samarbeid med nabokommuner

PS 55/21 Vik barnehage

PS 56/21 Samlokalisering av barnehage og skole i Berg skole

PS 57/21 Lovlighetskontroll - Omdisponering av arealer ved Sømna Omsorgssenter - PS 43/21