Stengt SFO, oppsi­gelse av husleie­avtaler og busskur var blant temaene i spørre­halv­timen