Statsadvokaten ber politiet utvide etterforskningen etter koronautbruddet på Hurtigruten

foto