Det samme huset på Vedal brant også i august

Boligen på Vedal var overtent da brannvesenet kom til stedet. Foto: Brønnøy brann og redning