– Nett-TV kan virke skremmende og hindre rekruttering