Møller (Ap) og Holand (Sp) krever endring av energiloven