Utvalg hadde spørsmål om skjenking på bøljan blå

foto