Rekordhøy andel jenter som velger bygg, teknologi eller industrifag på videregående

foto