Advokatforeningen starten streiken 4. mars på grunn av det de mener er markante kutt i rettshjelpssatsen de siste to tiårene. Advokatene beskylder regjeringen for avtalebrudd.

Før påske varslet de en opptrapping fra tirsdag. Streiken ble utvidet til å omfatte bistandsadvokater som bistår ved avhør av voldsutsatte barn ved barnehus i Tromsø. Nå utvides streiken til også å omfatte Barnehuset i Bodø fra 8. april.

– Vi nekter å sitte stille og se på at rettssikkerheten sakte, men sikkert svekkes i disse sakene. Når de attpåtil holder oss for narr gjennom å signere en avtale de aldri tenkte å overholde, blir det streik, sier Mette Yvonne Larsen, som er leder av Advokatforeningens forsvarergruppe.

Regjeringen har benektet at de har brutt noen avtale. Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere uttalt at dette ikke er en streik, men en «uhjemlet aksjon».

– Rettshjelpssatsen er prisen på en tjeneste staten kjøper fra advokater i markedet, ikke lønn til advokater, sa statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i departementet til Aftenposten i mars.