Oppfordringen kommer etter at representanter fra strømprisområdet NO2 (Sørvest-Norge), der prisene har vært høyere enn de andre områdene, besøkte Stortinget tidligere i høst.

Når får Stavanger Aftenblad bekreftet at et flertall bestående av samtlige partier i energi- og miljøkomiteen – Ap, Sp, SV, MDG, Rødt, H, V, KrF og Frp – har blitt enige om en formulering som instruerer regjeringen om å sette inn tiltak. Det avgis innstilling i saken tirsdag, mens et vedtak først kommer etter jul.

Flertallet ønsker at regjeringen skal vurdere tiltak som kan settes inn for å hindre store prisforskjeller mellom et prisområde og tilgrensende prisområder. Det er totalt fem slike områder i landet, og i Sør-Norge har spesielt NO2 ligget godt over nabområdene i Sørøst- og Midt-Norge.

Sofie Marhaug (Rødt) tolker forslaget fra komiteen som en tydelig beskjed om at regjeringen ikke gjør nok for å redusere og dempe høye strømpriser.

– Særlig Sør-Vestlandet har vært rammet av store og konkurransevridende prisforskjeller – ikke minst på grunn av prissmitten fra alle de nye kablene til Europa, sier hun.

Ove Trellevik (H) håper på bred stortingsoppslutning om «et viktig vedtak» og legger ikke skjul på at det er situasjonen i prisområdet NO2 som er bakgrunnen for forslaget som er lagt fram av Høyre.