Kristenråd mener tall på antall kirke­lige konfir­manter er misvi­sende

foto