Usikre på om kommunen skal drive med bankvirk­somhet

foto