Virksomheten står bokført med i overkant av fire millioner kroner i driftsinntekter i 2022, en nedgang på 38 prosent fra 2021. Driftsresultatet viser også et underskudd, og ender på 200 000 kroner i minus.

For tredje år på rad er resultatet før skatt negativt. I 2022 er dette tallet omkring 200 000 kroner i minus.

Underskuddet gjør at driftsmarginen blir negativ, minus 5 prosent. Det er på samme nivå som i 2021, da marginen var 4 prosent i minus.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 21 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen bygg og anlegg er tilsvarende snitt fem prosent.

Fakta om Malerfirma Wahl

Malerfirma Wahl ble opprettet i 2017. Hovedbransjen er malerbransjen.

Eieren, Jens Evert Wahl (62), tok ikke ut utbytte forrige år.

Jens Evert Wahl er også daglig leder og styreleder.

Slik er bransjetoppen

Malerfirma Wahl har den 22. høyeste omsetningen i Trondheim i sin spesifikke bransje.

Det finnes 25 selskaper i samme bransje i Trondheim.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Bedriften er også nummer 42 på inntektstoppen i Trøndelag, og nummer 453 på landstoppen. Omsetning: 4 038 000 Driftsresultat: -5%