I tillegg får 27 studiesentre over hele landet til sammen 50 millioner kroner, slik at de kan legge til rette for flere lokale studietilbud, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Vi fortsetter å styrke tilgangen på utdanning over hele landet. Behovet for fleksible utdanningstilbud nært folk øker i takt med at flere ønsker å studere kombinert med jobb og familie. Silke tilbud er viktig for å få utdannet folk til våre velferdstjenester og næringsliv. For å utdanne nok folk med rett kompetanse, må vi nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Helse, omsorg og skole

Det er stor bredde i tilbudene som får penger, men en hovedvekt av utdanninger i helse, omsorg og skole.

I år er det UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet som får mest penger. Mer enn en tredel av pengene til studiesentre går til de nordligste fylkene.

Kompetanse i nord

– Vi vet at mange kommuner i Nord-Norge sliter med å få tak i nok folk med rett kompetanse. Derfor er det veldig bra at både våre to nordligste universiteter og studiesentre i Nordland og Troms og Finnmark jobber så godt med å nå flere med sine utdanningstilbud, i tett samarbeid med kommuner og bedrifter, sier Borten Moe.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen og behandler søknadene som har kommet inn.