Miljødirektoratet måtte skjære igjennom i sak om felling av oter