Viktig professor og rektor fra Brønnøy har gått bort