Folke­høyskole­utvalg foreslår regel­endring som  presser ut pensjo­nist­skolen