HSB: Uvisst hvor mange ansatte det blir i Brønnøysund

foto