Mener økonomiske ressurser ikke er likeverdig fordelt i brønnøyskolene

foto