Brønnøyfirma har hatt nesten 600 prosent vekst på tre år