2017 var et skrekkelig år for Libris, 2018 ble bedre

foto